Bestämmelser för bidrag till enskilda


Stiftelsen lämnar ekonomiskt bidrag till barn- och ungdomar med cerebral pares (CP) eller andra neurologiska funktionsnedsättningar. Det innebär att de ska orsakas av sjukdom eller skada i hjärnan, ryggmärgen, nerverna eller i musklerna. Bidrag ges endast till personer t o m det året man fyller 29 år.

Bidrag ges inte till barn och ungdomar med enbart allergi, reumatisk sjukdom eller diabetes. Inte heller vid syn- och hörselnedsättning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom adhd och autism utan andra neurologiska tillstånd.

Bidrag kan ges till rekreation, resor, läger, stughyra, dator, TV/Video, musikinstrument, specialcykel,mobiltelefon, tvättmaskin/torktumlare, körkortsutbildning m.m.

Vid prövning tillämpas vissa inkomstgränser. Har åtgärden vidtagits eller utrustningen anskaffats före styrelsens beslut utgår ej bidrag.

Praktiskt om ansökningsförfarandet

Senaste ansökningsdagar: 31 mars och 15 oktober

Ansökan lämnas i ett (1) exemplar. Skriftligt besked lämnas till alla sökanden omkring början juni respektive början december.

Kontakt


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss!

042-21 70 19

Kronborgsgatan 2 C | 252 22 Helsingborg