Bestämmelser för bidrag till vetenskaplig forskning


Stiftelsen lämnar bidrag till vetenskaplig forskning med ändamål att hos barn och ungdomar med neurologiska handikapp förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur.

Praktiskt om ansökningsförfarandet

Senaste datum för ansökan är 31 mars varje år.

Ansökan lämnas i digitalt format genom länk nedan. Besked lämnas till alla sökanden omkring början juni.

Kontakt


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss!

042-21 70 19

Kronborgsgatan 2 C | 252 22 Helsingborg