Välkommen till Linnea & Josef Carlssons Stiftelse


Stiftelsens bakgrund härstammar från den kafferörelse som makarna Linnéa och Josef Carlsson drev i Helsingborg under namnet Kärnkaffe AB.

logo

TILL UTLYSNINGAR

Om oss


I april 1964 förordnade makarna Carlsson att all kvarlåtenskap skulle tillfalla en stiftelse med ändamål att verka för CP-barn i Sverige. Efter Josef Carlssons död 1971 avstod Linnéa Carlsson från sin rätt enligt testamentet till förmån för stiftelsen varvid ”Linnéa och Josef Carlssons stiftelse” kom till stånd.

Följ oss på Facebook

Stiftelsens allmänna bestämmelser för bidrag


Handikappade barn och ungdomar

CP-barn/barn (under 29 år) med neurologiska funktionshinder

Stiftelser och ideella föreningar

Med verksamhet för handikappade enligt 1) ovan

Vetenskaplig forskning

Inom neurologiska sjukdomar hos barn och ungdomar

Ansökningstider

- Enskilda 31 mars och 15 oktober

- Organisationer/ideella 15 oktober

- Vetenskaplig forskning 31 mars

Kontakt


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss!

042-21 70 19

Dataskyddspolicy

Kronborgsgatan 2 C | 252 22 Helsingborg

ljc@carlssonsstiftelse.se